Jak uczymy

Metoda nauczania

Uczymy metodą komunikacyjną, w której język traktowany jest jako narzędzie komunikacji społecznej. Podstawową techniką jest praca w grupie, ponieważ słuchacze powinni jak najwięcej rozmawiać ze sobą. Nauczyciel jest managerem zajęć, tworzy sytuacje sprzyjające czy inspirujące do  mówienia, dyskusji. Uczeń musi być aktywny. Od początku wprowadza się czytanie, mówienie, słuchanie i pisanie. Oceniana jest płynność posługiwania się językiem. Błędy, jeśli nie zakłócają komunikacji, są dopuszczalne.

Zalety: metoda kształci wszechstronną sprawność językową, zajęcia są ciekawe, efekty przychodzą szybko.

Na kursach intensywnych stosujemy  również metodę Total Immersion („zanurzenie w języku”).

Dobór kursu

Kwalifikacja do odpowiedniej grupy zajęciowej poprzedzona jest dwuetapowym testem znajomości języka (test online i rozmowa z lektorem) w celu określenia odpowiedniego poziomu biegłości językowej w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu wg skali CEFR*
Podczas rozmowy lektor określa też potrzeby językowe kursanta, cel kursu, możliwości czasowe oraz oczekiwania względem zajęć.

POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO WEDŁUG SKALI CEFR

*Skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

Monitorowanie nauki

W trakcie kursu (min. 1 raz w semestrze) oraz na zakończenie przeprowadzany jest test nabytej wiedzy oraz przygotowywany raport z postępów uczestnika w czterech najważniejszych obszarach tj. mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu ze zrozumieniem.

Oceniana jest też motywacja, zaangażowanie i praca własna uczestnika w trakcie kursu.
Po zakończeniu nauki pełnego poziomu zaawansowania na życzenie uczestnika wydawany jest certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Badanie satysfakcji uczestników kursów

Mając na uwadze ciągłe podnoszenie jakości naszych zajęć i dbałość o ich efektywność, na bieżąco monitorujemy zadowolenie uczestników z naszych zajęć. Jeden raz w semestrze prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej kurs i lektora.

Opiekunowie naszych klientów oraz nasza kadra zarządzająca są do dyspozycji kursantów, którzy w każdej chwili mogą przekazać uwagi i sugestie odnośnie zajęć, w których uczestniczą.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Niektóre pliki cookie są wymagane do poprawnego działania tej strony stąd potrzeba ich zapisania w pamięci podręcznej przeglądarki. Więcej informacji pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl Pokaż szczegóły